OBALY  

Obal je to první co zákazník uvidí a co formuje jeho názor a vztah ke kupovanému výrobku.

I když si to lidé neuvědomují, tak vzezření a provedení obalu zásadně ovlivňuje rozhodnutí zákazníka.

Obaly by měly vycházet z podstaty produktu a oslovovat cílovou skupinu zákazníků, na kterou je výrobek cílen.

 

Vybrané reference