REKLAMNÍ PLOCHY  

Grafické studio UPGRADE CZ s.r.o., disponuje reklamními plochami nejrůznějších velikostí (nejen pro billboardy), jejichž společným jmenovatelem je důraz na dobrou viditelnost, atraktivní umístění, a v neposlední řadě přijatelnou cenu pronájmů. Přehled volných ploch najdete v této sekci.