CMYK

barevný model založený na míchání barev (mícháním od sebe barvy odčítáme, tedy omezujeme barevné spektrum, které se odráží od povrchu). 

CMYK se používá především u tiskáren. Model obsahuje čtyři základní barvy:

- azurovou (Cyan),

- purpurovou (Magenta),

- žlutou (Yellow),

- černou (blacK).

 

RGB

barevný model RGB je způsob míchání barev používaný ve všech zobrazovacích zařízeních (monitorech, televizních obrazovkách, projektorech).

Jde o míchání vyzařovaného světla, takže na rozdíl od CMYK modelu nepotřebuje vnější světlo (monitor zobrazuje i ve tmě). Model obsahuje tři základní barvy:

- červená (Red),

- zelená (Green),

- modrá (Blue).

 

LETÁK

tištěný dokument propagující nějaký výrobek, službu, firmu, organizaci atd. Zpravidla neperiodická, jednoúčelová tiskovina. 

 

BROŽURA

jednoúčelová brožovaná vícestránková tiskovina. Běžným příkladem brožury může být třeba návod k použití, uživatelská příručka, místní telefonní seznam nebo výstavní katalog.

 

KATALOG

tímto pojmem se označuje vhodně uspořádaný seznam, výčet či soupis různých zápisů stejného významu, účelu, povahy, charakteru atd. Může se jednat o tištěnou publikaci nebo o databázi v počítačovém datovém souboru.

 

ČASOPIS

periodicky vydávaná publikace obsahující většinou odborné informace k nějakému danému tématu. Vycházet mohou každý týden, 2 týdny, měsíc, čtvrtletí nebo i nepravidelně. 

 

BANNER

1. tiskové medium: pogumovaná netkaná textilie vhodná pro potisk 

2. web banner - banner na webu: reklamní plocha, zobrazující reklamu s proklikem na zadané stránky

 

BULLETIN

specializovaná informační tiskovina vydávaná obvykle pro menší okruh osob - např. věstník, nebo pravidelně vydávaná úřední zpráva.

 

CORPORATE IDENTITY

definuje základní grafické prvky a pravidla jejich používání ve vizuální komunikaci firmy se zákazníkem.

Corporate identity se navrhuje individuálně, vždy v takovém rozsahu, jaký daná firma potřebuje a využije.

Nejčastějšími prvky jsou:

- logotypy (loga),

- firemní tiskoviny (vizitky, hlavičkové papíry, obálky, firemní desky, aj.),

- reklamní tiskoviny (letáky, plakáty, billboardy, inzeráty, aj.)

- internetové prezentace.

Tvorba, dodržování a budování corporate identity pomáhá zákazníkovi firmu identifikovat a firmě budovat vlastní silnější značku.


 

WEBDESIGN

znamená vizuální zobrazení internetové prezetace (www stránek), které určuje jejich vzhled a funkce.

Definuje druh, polohu, velikost a vzájemné prostorové uspořádání jednotlivých prvků internetové prezentace:

- navigační,

- obsahové,

- funkční,

- interaktivní prvky.