WEB A WEBDESIGN  

Zde jsme vedeni snahou o efektní design, s ohledem na funkčnost a prioritní přehlednost webových stránek jako nosiče informací. Míru a rozsah kreativity pak volíme vždy individuálně, v závislosti na charakteru webu a konkrétních požadavcích klienta. V návaznosti na toto elektronické médium, rovněž navrhujeme a svým klientům nabízíme webové bannery, flashové animace a další elektronické reklamní prezentace, jakými jsou třeba e-mailové news lettery.

 

Vybrané reference