Grafický návrh a realizace billboardů restaurace u sestřiček v BRC

Grafický návrh a realizace billboardů restaurace u sestřiček v BRC