Grafický návrh a realizace polepu obecního autobusu Jarcová

Grafický návrh a realizace polepu obecního autobusu Jarcová