Grafický návrh, autorské ilustrace, výroba krabic a obsahu výukové učební pomůcky Vlastivěda 1. a 2. pro našeho zákazníka

Grafický návrh, autorské ilustrace, výroba krabic a obsahu výukové učební pomůcky Vlastivěda 1. a 2. pro našeho zákazníka