K.B.K. fire – redesign loga, manuál

K.B.K. fire – redesign loga, manuál

Redesign původního logotypu, vytvoření nového manuálu užití