Zásady zpracování osobních údajů

Datum účinnosti: 1.1.2024

Společnost UPGRADE CZ s.r.o. , IČO: 26809079 se sídlem Nádražní 2967/93, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 26494 (dále jen „správce“, „společnost“ nebo „my“) záleží na ochraně vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak společnost zpracovává vaše osobní údaje a jak s nimi nakládá.

Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje:

 • návštěvníků našich webových stránek,
 • osob, které nám položily dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nám zaslaly e-mail,
 • našich klientů, kterým poskytujeme služby,
 • uchazečů o zaměstnání,

Zpracováváme osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V těchto zásadách zpracování osobních údajů se vám pokusíme vysvětlit, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme. Může se však samozřejmě stát, že budete mít doplňující dotazy ohledně zpracování, pak nám klidně napište na kwasny@studio-upgrade.cz.

1) Návštěvníci našich webových stránek

Jaké údaje zpracováváme?

Při procházení našich webových stránek nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. V takových případech zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • naší komunikaci.

Proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • abychom vám mohli odpovědět na váš dotaz a přijmout vaše podněty a využít je pro zlepšování našich služeb a webových stránek. Právním základem je tak náš oprávněný zájem.

Jak dlouho?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen po nezbytně dlouhou dobu, maximálně po dobu jednoho roku.

2) Klienti, kterým poskytujeme služby

Jaké údaje zpracováváme?

Při procházení našich webových stránek nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. V takových případech zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • název zaměstnavatele,
 • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu,
 • adresu,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • rodné číslo, místo narození, občanství, pohlaví, údaje uvedené na dokladu totožnosti (pouze v případě identifikace klienta dle AML),
 • naši vzájemnou komunikaci,
 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete,
 • vaše hodnocení našich služeb.

Proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • abychom s vámi mohli jednat o naší nabídce na služby či vám naše služby poskytnout. Právním základem je tak plnění smlouvy nebo jednání o ní.
 • abychom mohli plnit právní povinnosti uložené zejména právními předpisy v oblasti daní, účetnictví, AML, advokacie či další. Právním základem je právě plnění těchto povinností.
 • abychom vám mohli posílat novinky, vést si vaši evidenci a interně si vyhodnocovat, jak nám to poskytování našich služeb jde. Právním základem jsou naše oprávněné zájmy.
 • abychom se mohli v případě soudního sporu bránit či vymáhat naše práva a nároky, i v tomto případě jsou právním základem naše oprávněné zájmy.

Jak dlouho?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen po nezbytně dlouhou dobu, většinou po dobu vzájemné spolupráce a 10 let po jejím ukončení. Právní předpisy mohou stanovit i delší dobu uchování, v takovém případě se budeme řídit tím, co nám bylo právními předpisy uloženo.

Poskytnutí údajů, udělení a odvolání souhlasu

V některých případech budeme vaše osobní údaje potřebovat, abychom vám mohli poskytnout službu nebo odpovědět na váš dotaz. Pak je nutné nám údaje poskytnout.

V některých případech nám budete moci udělit souhlas se zpracováním, třeba abychom si uchovali váš životopis a ozvali se vám v budoucnu s případnými pracovními nabídkami. Souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat zasláním e-mailu na adresu kwasny@studio-upgrade.cz.

Příjemci osobních údajů

Záleží nám na tom, aby u nás byly vaše osobní údaje v bezpečí, proto k nim mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci a následující osoby / poskytovatelé, kteří nám pomáhají či pro nás zajišťují:

 • nastavení webových stránek
 • službu Exchange a Office 365 (společnosti koncernu Microsoft), tyto údaje se však nadále nachází na území EU,
 • účetní a daňové poradenství,
 • elektronickou evidenci spisů.

V takovém případě jsou ale všichni povinni chránit vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Pokud jsou tito příjemci v postavení zpracovatelů, máme s nimi rovněž uzavřené příslušné smlouvy. Vaše osobní údaje ale nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Rovněž můžeme vaše osobní údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí) a v případech, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedeného účelu předávat státním orgánům.

Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě, náleží vám veškerá práva, jež vám přiznávají právní předpisy. Níže jsme pro vás připravili přehledné shrnutí, o co nás můžete požádat.

Právo na přístup

Máte možnost nás požádat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem, za jakým účelem, po jakou dobu, kde je získáváme, komu je předáváme a k těmto údajům vám může být umožněn i přístup, tedy poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Můžete po nás požadovat také opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Rovněž nás můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů, za určitých podmínek jsme povinni pak tyto osobní údaje vymazat, ne však vždy, v některých případech si můžeme osobní údaje dále ponechat.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěl změnit poskytovatele služeb, případně předat osobní údaje dalšímu správci osobních údajů, máte za určitých podmínek právo na to, abychom vám je poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na omezení zpracování

Také máte za určitých podmínek právo požadovat omezení zpracování, např. pokud popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme.

Právo odvolat udělený souhlas

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, tak jej můžete kdykoliv odvolat.

Právo na účinnou soudní ochranu

Můžete mít také za to, že vaše práva byla při zpracování osobních údajů porušena, pak máte právo obrátit se na příslušný soud.

V případě, že máte podezření, že při zpracování vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování týkající se vaší konkrétní situace, například, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy, my jsme pak povinni tyto oprávněné zájmy přezkoumat.

Cookies

I my využíváme pro naše webové stránky cookies, textové soubory zasílané webovými stránkami a ukládané do zařízení uživatele. Tyto cookies nám pomáhají zajistit nejen základní fungování stránek, ale také další vychytávky, o kterých píšeme níže.

Funkční cookies potřebujeme, proto je budeme zpracovávat vždy, aby nám fungovaly webové stránky a mohli jste nám napsat prostřednictvím kontaktního formuláře. Tyto cookies uchováváme pouze na dobu nezbytně nutnou pro správné fungování webových stránek.

Analytické cookies nám pomáhají sledovat třeba návštěvnost webu nebo nám řeknou, co vás na webu zaujalo a co se vám líbí. Tyto cookies uchováváme na dobu uvedenou u jednotlivých druhu cookies.

Marketingové cookies nám zase umožní zobrazit vám reklamu a marketingové kampaně, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Tyto cookies uchováváme na dobu uvedenou u jednotlivých druhu cookies.

Připravili jsme pro vás přehled veškerých cookies, které můžeme za uvedených podmínek ukládat, a to včetně doby uchování.

SlužbaTypNázev cookieExpiraceÚčel CZ
Google AnalyticsAnalytické_ga2 rokyCookies pomáhá Google Analytics identifikovat unikátní uživatele.
Google AnalyticsAnalytické_gcl_au3 měsíceCookie pomáhá s testováním webových stránek a vyhodnocováním testů.
Google AnalyticsAnalytické_gid1 denCookie pomáhá s měřením v rámci jednoho dne.
Google AnalyticsAnalytické_gat_UA-XXX1 minutaUmožňuje vlastníkům webových stránek sledovat chování návštěvníků a měřit výkon webu.
Google AnalyticsAnalytické_ga_XXX2 rokyK ukládání a počítání zobrazení stránek.
Microsoft ClarityAnalytickéMUID1 rokUživatelské ID pro MS Clarity.
Microsoft ClarityAnalytickéCLID1 rokUživatelské ID pro MS Clarity.
Microsoft ClarityAnalytické_clck1 denIdentifikátor návštěvy v MS Clarity.
Microsoft ClarityAnalytické_clsk1 denIdentifikátor návštěvy v MS Clarity.
Google AnalyticsAnalytické1P_JAR1 měsícPoskytuje informace o tom, jak koncový uživatel používá webovou stránku.
Facebook AdsMarketingovéc_user1 rokPomáhají s lepším cílení reklam na sociální síti Facebook.
Facebook AdsMarketingovédatr2 rokyPomáhají s lepším cílení reklam na sociální síti Facebook.
Facebook AdsMarketingovédpr7 dníPomáhají s lepším cílení reklam na sociální síti Facebook.
Facebook AdsMarketingovéfr4 měsícePomáhají s lepším cílení reklam na sociální síti Facebook.
Facebook AdsMarketingovésb2 rokyPomáhají s lepším cílení reklam na sociální síti Facebook.
Facebook AdsMarketingovéspin1 denPomáhají s lepším cílení reklam na sociální síti Facebook.
Facebook AdsMarketingovéxs1 rokPomáhají s lepším cílení reklam na sociální síti Facebook.
Facebook AdsMarketingové_fbp3 měsíceIdentifikace uživatele v síti Facebook.
Facebook AdsMarketingové_fbc5 měsícůK uložení poslední návštěvy.
Facebook AdsMarketingovéusidasessionCookies a sledovací pixely Facebooku umožňují behaviorální reklamu a analýzu ze strany Facebooku.
Facebook AdsMarketingovéusidasessionShromažďuje kombinaci prohlížeče uživatele a jedinečného identifikátoru, který se používá k přizpůsobení reklamy uživatelům.
Google AdsMarketingovéDSID3 dnyPreference sledování pro reklamy v síti Google.
Google AdsMarketingovéIDE1 rokPreference sledování pro reklamy v síti Google.
Google AdsMarketingovéNID6 měsícůSlouží k zobrazování reklam nebo retargetingu, ukládá uživatelské preference.
Google AdsMarketingové__Secure-3PAPISID2 rokySlouží k zobrazování reklam nebo retargetingu, ukládá uživatelské preference.
Google AdsMarketingové__Secure-3PSID2 rokySlouží k zobrazování reklam nebo retargetingu, ukládá uživatelské preference.
Google AdsMarketingové__Secure-3PSIDCC1 rokSlouží k zobrazování reklam nebo retargetingu, ukládá uživatelské preference.
SklikMarketingovéAPNUID6 měsícůSlouží pro vyhodnocování reklam a cílení s pomocí reklamní platformy Sklik.
SklikMarketingovéKADUSERCOOKIE6 měsícůSlouží pro vyhodnocování reklam a cílení s pomocí reklamní platformy Sklik.
SklikMarketingovécmppersisttestcookie1 měsícSlouží pro vyhodnocování reklam a cílení s pomocí reklamní platformy Sklik.
SklikMarketingovécmpupdatedialogopendate1 měsícSlouží pro vyhodnocování reklam a cílení s pomocí reklamní platformy Sklik.
SklikMarketingovéeuconsent-v21 měsícSlouží pro vyhodnocování reklam a cílení s pomocí reklamní platformy Sklik.
SklikMarketingovéps5 letSlouží pro vyhodnocování reklam a cílení s pomocí reklamní platformy Sklik.
SklikMarketingovésid1 měsícSlouží pro vyhodnocování reklam a cílení s pomocí reklamní platformy Sklik.
SklikMarketingovészncsr1 měsícSlouží pro vyhodnocování reklam a cílení s pomocí reklamní platformy Sklik.
Google AdsMarketingovéANID5 měsícůSpolečnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.
Google AnalyticsAnalytické_gat1 minutaKe čtení a filtrování požadavků od robotů.
Google AnalyticsAnalytické_dc_gtm_UA-XXX1 minutaPro uložení počtu servisních požadavků.
Tento webFunkčnícc_cookie1 rokTato cookie ukládá vaše preference ohledně ochrany soukromí.
Tento webFunkční_grecaptcha1 měsícCookie slouží pro ověření, že uživatel, který odesílá formulář není robot.

Ke zpracování analytických a marketingových cookies budeme potřebovat váš souhlas. Můžete si tedy vybrat, zda je budeme zpracovávat či nikoliv a souhlas můžete vzít kdykoliv zpět změnou nastavení vašeho webového prohlížeče, rozkliknutím nastavení cookies na webu nebo nám napište e-mail na kwasny@studio-upgrade.cz.

Cookies jsou zpracovávány dalšími zpracovateli, a to službou Google Analytics, Microsoft Clarity, Google Adwords a Sklik. S nastavením cookies nám dále pomáhá marketingová agentura Marketing Makers s.r.o., IČO: 04174836, která bude cookies také zpracovávat.

Google Analytics

Google Adwords

Microsoft Clarity

Sklik

Kde se dozvím o zpracování osobních údajů a mých právech více informací?

Aktuální informace o zpracování vašich osobních údajů se dozvíte vždy prostřednictvím těchto zásad zpracování osobních údajů. Sledujte proto datum účinnosti prohlášení na první stránce a zároveň vás o změnách budeme informovat.

Pokud by pro vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající se ochrany vašich osobních údajů nebo cookies, rádi vám je zodpovíme. Kontaktovat nás můžete písemně na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy kwasny@studio-upgrade.cz.

Na uvedenou e-mailovou adresu nám také můžete zasílat své žádosti o výkon práva subjektu údajů či odvolat souhlas se zpracováním, pokud byl udělený.